ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಮಧ್ಯೆ, ಯೆಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ಹೌತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯೆಮೆನ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪು ಹೌತಿಗಳ ಅನೇಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಳ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಯುಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶನಿವಾರ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಇಬ್ಬರು ಯುಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶನಿವಾರ ಹೌತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.