ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ನಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ 5270 ಕೋಟಿ ರೂ. ದೇಣಿಗೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ! | Azad Times

4 months ago 13
Google News-KN Google News-EN Telegram Facebook

Azad Times News Desk.

ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ವಿತರಣೆ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ 2018-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 5270 ಕೋಟಿ ರೂ. ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ತನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆದಾಯದ ಶೇ.50ರಷ್ಟನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, 964 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಬಿಜೆಪಿ 2022ರವರೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಮೂಲಕ 5270 ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆದಾಯ 9208 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಮೂಲಲ ಶೇ.57ರಷ್ಟು ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ 964 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ 767 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

ಬಿಜೆಪಿ 2022 ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ 1033 ಕೋಟಿ ರೂ., 2021ರಲ್ಲಿ 22.38 ಕೋಟಿ, 2020ರಲ್ಲಿ 2555 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು 2019ರಲ್ಲಿ 1450 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 2022ರಲ್ಲಿ 253 ಕೋಟಿ ರೂ., 2021ರಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ, 2020ರಲ್ಲಿ 317 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ 2019ರಲ್ಲಿ 383 ಕೋಟಿ ರೂ. ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ನೂತನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಅನಿಮಿಯಿತ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

Google News-KN Google News-EN Telegram Facebook
HTML smaller font

Azad Times.

Disclaimer: This story is auto-aggregated by a Syndicated Feed and has not been created or edited By Azad Times Staff.

This is the title of the web page
This is the title of the web page