ಆಸ್ಕರ್: ಮೈಕಲ್ ಯೋ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ, ಬ್ರೆಂಡನ್ ಫ್ರೇಜರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ! | Azad Times

6 months ago 10
Google News-KN Google News-EN Telegram Facebook

Azad Times News Desk.

ಎವರಿಥಿಂಗ್ ಎವರಿವೇರ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ಚಿತ್ರ 11 ವಿಭಾಗಗಳ ಪೈಕಿ 5ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ 95ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮರೆದಿದೆ.

ಎವರಿಥಿಂಗ್ ಎವರಿವೇರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ನಟನೆಗಾಗಿ ಚೀನಾ ಮೂಲಕ ಮೈಕಲ್ ಯೋ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟಿ ಹಾಗೂ ದಿ ವೇಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಫ್ರೇಜರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎವರಿಥಿಂಗ್ ಎವರಿವೇರ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿತ್ರ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶನ (ಡೇನಿಯಲ್ ಕ್ವಾನ್), ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೋಷಕ ನಟಿ (ಜೇಮಿಹಾ ಲೀ ಕರ್ಟಿಸ್), ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೋಷಕ ನಟ (ಕೀ ಹ್ಯುನ್ ಕ್ವಾನ್) ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿತು.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲ ಹಾಡುಗಾಗಿ ತೆಲುಗಿನ ನಾಟು ನಾಟು ಹಾಡು ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಹಾಡಿನ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

Google News-KN Google News-EN Telegram Facebook
HTML smaller font

Azad Times.

Disclaimer: This story is auto-aggregated by a Syndicated Feed and has not been created or edited By Azad Times Staff.

This is the title of the web page
This is the title of the web page