ಶನಿದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿ! | Azad Times

6 months ago 5
Google News-KN Google News-EN Telegram Facebook

Azad Times News Desk.

ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲೇ ಅತೀ ಶ್ರೇಷ್ವವಾದ ಮಂತ್ರ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಠಿಸಿದರೆ, ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಶಮನವಾಗಿ, ಪುಣ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೈವಜ್ಜ್ಞ:- ಶ್ರೀ H. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾವ್ Call/WhatsApp  Ph:- 9945233524

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಶನಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಠಿಸಿದರೆ, ಶನಿ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ, ಸಂಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಕಳೆಯುವುದು. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಮಾಲೆಯಷ್ಟಾದರೂ ಪಠಿಸಬೇಕು.

ಓಂ ಗ್ರಹರಾಜಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ |

ಸೂರ್ಯಪುತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ |

ತನ್ನೋ ಸೌರೀಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ||

ಭಾರತದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಅಘೋರಿ ನಾಗಸಾಧುಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ 18 ಪೀಠ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮಹಾದೈವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ದೈವಜ್ಜ್ಞ:- ಶ್ರೀ H. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾವ್ Call/WhatsApp  Ph:- 9945233524

Google News-KN Google News-EN Telegram Facebook
HTML smaller font

Azad Times.

Disclaimer: This story is auto-aggregated by a Syndicated Feed and has not been created or edited By Azad Times Staff.

This is the title of the web page
This is the title of the web page