ಪಂಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಗನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್: 2000 ಗನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದು! | Azad Times

2 weeks ago 2
Google News-KN Google News-EN Telegram Facebook

Azad Times News Desk.

ಪಂಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಗನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ ಸರಕಾರ 813 ಗನ್ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟಾರೆ 2000 ಗನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ.

ಭಗವತ್ ಮನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಪ್ ಸರಕಾರ ಪಂಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಗನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಿದ ಲೂಧಿಯಾನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 87, ಶಹೀದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ್ 48, ಗುರ್ದಾಸ್ ಪುರ್ ನಲ್ಲಿ 10, ಫರೀದ್ ಕೋಟ್ ನಲ್ಲಿ 84 ಮತ್ತು ಪಠಾಣ್ ಕೋಟ್ ನಲ್ಲಿ 199, ಹೋಶೀಪುರ್ ನಲ್ಲಿ 6, ಎಸ್ ಎಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು 235 ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ರೂರ್ ನಲ್ಲಿ 16 ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Google News-KN Google News-EN Telegram Facebook
HTML smaller font

Azad Times.

Disclaimer: This story is auto-aggregated by a Syndicated Feed and has not been created or edited By Azad Times Staff.

This is the title of the web page
This is the title of the web page